عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد

عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد

عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کیوان گردان مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع چالش های پیش روی صنعت لوازم خانگی گفت: همه تولید کنندگان موظف هستند تمام فاکتور های خود را در سامانه تجارت ثبت کنند و این به شفاف سازی و ارائه سهمیه عادلانه کمک خواهد کرد.
وی افزود: شرکت ها و واحد های تولیدی باید صورت های مالی سالیانه و فصلی خود را ارائه کنند و همه این اطلاعات ملاک سهمیه بندی قرار خواهد گرفت. چون عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد.

رفع مشکلات تولید و عرضه

گردان گفت: همه موضوعات همسو هست و همه این موارد از صورت های مالی تا میزان تولید به شفاف سازی کمک می کند.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: از تیر ماه بازار رصد می شد تا با واقعی سازی، مشکلات تولید و عرضه رفع شود.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد.

عرضه و تولید ورق های فولادی درکشور با هم همخوانی ندارد

وضعیت سهمیه بندی بعد از بازنگری

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با بیان اینکه مسیری رفته شده برای واقعی سازی تامین مواد اولیه است، گفت: سهمیه های واحد های تولیدی بعد از بازنگری ها تغییر کرد.
کیوان گردان افزود: شیوه نامه دولت و مسیر رفته شده بر اساس این شیوه نامه برای شفافیت بیشتر است.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: رقابت را کوچک کردیم تا متناسب با واحد های تولیدی میزان عرضه هم لحاظ شده باشد.

زنجیره تامین فولاد باید اصلاح شود

عباس هاشمی – دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: با شیوه نامه جدید در قیمت فروش اتفاق خاصی نمی افتد مگر اینکه در عرضه اتفاق خاصی افتاده باشد.
عباس هاشمی افزود: زنجیره تامین فولاد باید اصلاح شود.

منبع: tnews

سوالی دارید؟